AGRORGANIC
 
Verkenning en bedrijfsbezoeken 

Met regelmaat bezoeken wij diverse Europese landen waar kansen aanwezig zijn voor de ontwikkeling van duurzame land-en/of tuinbouwbedrijven. Uit ervaring weten wij dat deze "verkenningsfase" erg belangrijk is, evenals een grondige verdieping in de geschiedenis en de cultuur van een land. Nauwe banden zijn er zo ontstaan in diverse Centraal- en Zuid Europese landen. Bedrijfsbezoeken zijn vervolgens een wezenlijk onderdeel van onze werkzaamheden. Mogelijke partners in zaken worden op locatie bezocht, waarna onderzocht wordt of de bedrijfsfilosofie van deze ondernemingen overeenkomt met die van AGRORGANIC. Aansluitend proberen wij een bestendige relatie op te bouwen, met als doel het gezamenlijk produceren van hoogwaardige, duurzaam geproduceerde voedingsmiddelen c.q. levensmiddelen.


Begeleiding in Transitie/Overgangsfase

AGRORGANIC begeleidt ondernemingen in binnen-en buitenland in de transitie- of overgangsfase van een reguliere bedrijfsvoering naar een duurzame methode. Met respect voor het verleden, de gewoonten en de voorhanden zijnde middelen wordt een transitieplan gemaakt wat aansluit op de lokale en/of internationale markten. Verschillende Europese landen met oude landbouwtradities hebben een enorm potentieel aan mooie producten die door verouderde bedrijfsstructuren, bureaucratische obstakels, of door het uitblijven van een continue afzet de weg naar de consument niet weten te vinden. AGRORANIC biedt oplossingen voor een gezonde transformatie naar organische productie zonder het economische aspect uit het oog te verliezen.

 

Funding & Finance

In samenwerking met Bodterdyieck Advies en Bemiddeling uit Malden verzorgt AGRORGANIC subsidieaanvragen voor de agrarische sector, waarbij innovaties op energiegebied (SDE+) en emissiereductie onze speciale aandacht hebben. De overheid streeft op dit moment een energie-neutraliteit na door het verstrekken van subsidies voor zonne-energie en windenergie. Om echter echt klimaat-neutraal te kunnen functioneren moet er o.a. ook op landbouwgebied een aanzienlijke emissie-reductie plaatsvinden. AGRORGANIC heeft de middelen om deze emissie terug te dringen (zie rubriek Producten) en onderzoekt ook hiervoor de subsidiemogelijkheden. Wanneer u op landbouwgebied innoveert kunnen we u tevens bijstaan met de aanvraag van de landelijke subsidieregeling Wet Bevordering Speur-en ontwikkelingswerk.  

 

Educatie en informatie

AGRORGANIC verzorgt op verzoek lezingen en cursussen op het gebied van duurzame, organische landbouw-productiemethoden, ook in relatie tot gezondheidsvraagstukken. Lezingen of enkel-daagse cursussen worden verzorgd in de bibliotheek van voormalig klooster "Notre Dames des Anges" in Beek-Ubbergen. Meerdaagse cursussen worden gegeven in Schloss Gnadenthal, Kleve (BRD) Info: dim@agrorganic.eu.