AGRORGANIC
 


Verkenning en bedrijfsbezoeken 

Met regelmaat bezoeken wij diverse Europese landen waar kansen aanwezig zijn voor de ontwikkeling van duurzame land-en/of tuinbouwbedrijven. Uit ervaring weten wij dat deze "verkenningsfase" de belangrijkste fase is, waarbij een grondige verdieping in de geschiedenis en de cultuur van een land essentieel is. Banden zijn er inmiddels met diverse landen in Centraal- en Zuid Europa. Bedrijfsbezoeken zijn vervolgens een wezenlijk onderdeel van onze werkzaamheden. Mogelijke partners in zaken worden op locatie bezocht, waarna onderzocht wordt of de bedrijfsfilosofie van deze ondernemingen overeenkomt met die van AGRORGANIC. Aansluitend proberen wij een langdurige en bestendige relatie op te bouwen, met als doel het gezamenlijk produceren van hoogwaardige, duurzaam geproduceerde voedingsmiddelen c.q. levensmiddelen.


Begeleiding in Transitie/Overgangsfase

AGRORGANIC begeleidt in binnen-en buitenland ondernemingen in de transitie- of overgangsfase van een reguliere bedrijfsvoering naar een duurzame, organische methode. Met respect voor het verleden, de gewoonten en de voorhanden zijnde middelen wordt een transitieplan gemaakt wat aansluit op de markten. Verschillende Europese landen met oude landbouwtradities hebben een enorm potentieel aan mooie producten die door verouderde bedrijfsstructuren, bureaucratische obstakels, of door het uitblijven van een continue afzet de weg naar de consument niet weten te vinden. AGRORANIC biedt oplossingen voor een gezonde transformatie naar organische productie zonder het economische aspect uit het oog te verliezen.

 

Funding & Finance

In nauwe samenwerking met Bodterdyieck Advies en Bemiddeling uit Malden verzorgt AGRORGANIC subsidieaanvragen voor de agrarische sector, waarbij innovaties op energiegebied en emissiereductie onze speciale aandacht hebben. In het terugdringen van de CO2 uitstoot met betrekking tot klimaatverandering streven overheden/gemeenten op dit moment een energie-neutraliteit na. Om echter echt klimaat-neutraal te functioneren moet er ook op landbouwgebied een aanzienlijke reductie plaatsvinden van CO2 en N uitstoot. AGRORGANIC heeft de middelen om deze slag te slaan en onderzoekt tevens de subsidiemogelijkheden, die per provincie/gemeente verschillend zijn. Wanneer u op landbouwgebied ook innoveert kunnen we u tevens bijstaan met de aanvraag van de landelijke subsidieregeling Wet Bevordering Speur-en ontwikkelingswerk.  

 

Educatie en informatie

AGRORGANIC verzorgt op verzoek lezingen en cursussen op het gebied van duurzame, organische landbouw-productiemethoden in relatie tot gezondheidsvraagstukken. Lezingen of enkel-daagse cursussen worden verzorgd in de bibliotheek van voormalig klooster "Notre Dames des Anges" in Ubbergen. Meerdaagse cursussen worden gegeven in Schloss Gnadenthal, Kleve (BRD) Info: dim@agrorganic.eu.