AGRORGANIC
 

Aspergeproject macedonië 

Voor een project met grootschalige aspergeteelt in de kas worden in samenwerking met Hay Coenen de mogelijkheden onderzocht. Er is op dit moment veel vraag naar vroege asperges voor de Europese markt. Het klimaat van Macedonië (vroeg voorjaar) in combinatie met de beschutting van de kas is ideaal om aan de groeiende vraag te voldoen. De voorbereidingen om de teelt te kunnen starten zijn gemaakt in de vorm van een verkregen "letter of Intent" van een grote afnemer, de beschikbaarheid van kassen (30 hectare) en een professionele teeltbegeleiding. Het beoogde project zal geleid worden door Hay Coenen. (Informatie: haycoenen@web.de)