AGRORGANIC
 

 


Dim Boonstoppel,  initiatiefnemer en eigenaar van AGRORGANIC. 

Een duurzame, organische benadering van het landbouwproductiesysteem heeft volgens mij de toekomst en is de sleutel tot een vernieuwende, maar vooral verantwoorde voedselproductie. Een productiesysteem waarbij het milieu gespaard wordt en de nadruk ligt op de productie van voeding met een hoge voedingswaarde per hectare. Door mijn achtergrond in zowel de landbouw als de homeopathie zoek ik continue een evenwicht in de productie van voeding in relatie tot gezondheid c.q. welzijn. Hierbij neem ik de bodem, onderdeel uitmakend van een circulair landbouwsysteem als uitgangspunt. Wanneer we cultuurgrond als goed rentmeester behandelen, en wat meer prioriteit geven aan plantaardige productie voor menselijke consumptie, is er ook in de toekomst voldoende grond beschikbaar voor de productie van voedsel. Naast mijn "business" zie ik AGRORGANIC ook graag als een platform waar een ieder met innovatieve inzichten betreft landbouwproductiesystemen welkom is. Binnen mijn onderneming houd ik mij voornamelijk bezig met internationaal projectmanagement, duurzaam, organisch bodembeheer en innovaties, maar ook het onderhouden van contacten met overheden en het verbinden van mensen en organisaties hebben mijn aandacht. In de subrubriek "Visie" van deze pagina vindt u een uiteenzetting van waaruit mijn werkzaamheden zijn ontstaan.

Partners


Hay Coenen, teeltspecialist tuinbouw en projectleider.

"Niets is zo duurzaam als de natuur zelf." Deze uitspraak neemt Hay al jaren ter harte, waarbij zijn devies is dat alle gewassen thuis horen in een eigen eco-systeem. Door studie en observatie leert Hay nog steeds van de "oorspronkelijke" natuur die hij vaak opzoekt tijdens zijn reizen, in met name de Balkan. Hier heeft Hay Coenen decennialang ervaring als projectleider/consultant en een enorm netwerk opgebouwd. Zijn specialismen zijn kleinfruit en asperges, en met als standplaats Venlo is Hay voor een groot gedeelte van het jaar te vinden in Macedonië, Griekenland en Turkije. Hier werkt hij als consulent/adviseur voor grotere tuinbouw-productiebedrijven . De samenwerking met AGRORGANIC bestaat uit het ontwikkelen, vorm geven en begeleiden van tuinbouw-projecten en aansluitend het verzorgen van productafzet voor de biologisch, organische markt.Henny Willemsen, financieel specialist en netwerker.

Henny heeft een achtergrond als leidinggevende in het bankwezen en is al weer een aantal decennia als zelfstandige werkzaam op het gebied van financieringen, subsidieaanvragen en fiscale zaken. Zijn bedrijf Bodterdyieck Advies en Bemiddeling in Malden staat ook AGRORGANIC bij en levert maatwerk voor ieder individueel project. Henny Willemsen is tevens internationaal actief op het gebied van match-making voor profit en non profit organisaties, met name in Bosnie-Herzegovina. Bodterdyieck en AGRORGANIC hebben een samenwerkingsverband op het gebied van "Funding & Finance" voor de agrarische sector. 


 

 

René Waas, onderzoeker, ontwikkelaar en producent.

René is analytisch, chemisch opgeleid en heeft ruim 30 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer op het gebied van productie en kwaliteitscontrole ten aanzien van vloeibare, medische hulpmiddelen. Zijn bedrijf Certichem bestaat uit laboratoria en productie-units en bedient klanten uit binnen-en buitenland. In samenwerking met AGRORGANIC ontwikkelt en importeert René producten voor de organische land- en tuinbouw. Certichem en AGRORGANIC versterken elkaar vooral op het gebied van kennis, productontwikkeling en vervolgens de implementatie in duurzame landbouwsystemen. Een voorbeeld hiervan is agro-homeopathie en de inzet van grond-verbeterende producten. Ook oplossingsgerichte projecten op het gebied van verduurzaming in de agrarische sector als emissiereductie worden verzorgd door het samenwerkingsverband AGRORGANIC-CERTICHEM.