AGRORGANIC
 

Aspergeproject macedonië

Voor een project met grootschalige aspergeteelt in de kas worden op dit moment in samenwerking met Hay Coenen de mogelijkheden onderzocht. Er is op dit moment veel vraag naar vroege asperges voor de Europese markt. Voorheen werden er veel vroege asperges uit o.a. Peru geïmporteerd, maar de afstand en de bewerkelijkheid van het product hebben veel groothandelaren doen besluiten om asperges dichter bij huis te kopen. Het klimaat van Macedonië (vroeg voorjaar) in combinatie met de beschutting van de kas is ideaal om aan deze groeiende vraag te voldoen. De voorwaarden om de teelt te kunnen starten zijn veilig gesteld in de vorm van een "letter of Intent" van een grote afnemer, beschikbaarheid van kassen (30 hectare) en professionele teeltbegeleiding. Het beoogde project zal geleid worden door Hay Coenen. (Informatie: haycoenen@web.de)