AGRORGANIC
 


Bedrijfsontwikkeling 

Met regelmaat bezoekt AGRORGANIC diverse Europese landen die mogelijkheden bieden en interessant zijn voor de ontwikkeling van duurzame land-en tuinbouwbedrijven. De ervaring leert dat deze "verkenningsfase" erg belangrijk is, evenals een grondige verdieping in de geschiedenis en de cultuur van een land. Nauwe banden zijn er zo ontstaan in, met name, diverse Centraal- en Zuid Europese landen. Bedrijfsbezoeken zijn vervolgens een wezenlijk onderdeel van onze werkzaamheden. Mogelijke partners in zaken worden op locatie bezocht, waarna onderzocht wordt of de bedrijfsfilosofie van deze ondernemingen overeenkomt met die van AGRORGANIC. Aansluitend wordt een bestendige relatie opgebouwd met als doel het gezamenlijk produceren (bij voorkeur in een joint venture of coöperatief verband) van hoogwaardige, organisch geproduceerde voedingsmiddelen.


 

Begeleiding in Transitie

AGRORGANIC begeleidt agrarische ondernemingen in de transitie van een regulier/conventioneel naar een duurzaam, organisch productiesysteem. Met respect voor het verleden, de gewoonten en de voorhanden zijnde middelen wordt een transitieplan gemaakt wat aansluit op de lokale en/of internationale markten. Veel Europese landen met oude landbouwtradities hebben een enorm potentieel aan mooie, inheemse land-en tuinbouwproducten, die van oorsprong ook duurzaam en in een circulair landbouwsysteem geproduceerd werden. Door de intrede van "moderne hulpmiddelen" als kunstmest en pesticiden is er veel authenticiteit in smaak en kwaliteit verloren gegaan. AGRORGANIC biedt oplossingen voor een transitie zonder het economische aspect uit het oog te verliezen.

                                        


Mestveredeling en Emissiereductie 

AGRORGANIC levert graag een bijdrage aan de vermindering van de uitstoot aan schadelijke gassen en CO2 in de veehouderij. Door de inzet van BIPLANTOL worden de uit de mest vrijkomende gassen, maar ook CO2 voor een groot gedeelte gebonden. Ammoniak wordt na binding als opneembare Stikstof aan de bodem aangeboden en vervolgens voor de plant beschikbaar gesteld. CO2 wordt als onmisbaar element voor de plant eveneens in de bodem opgeslagen en omgezet in zuurstof. Door de inzet van BIPLANTOL wordt mest een waardevol product.                                                                         

   

Educatie

AGRORGANIC verzorgt op verzoek lezingen en cursussen over voedselproductie/landbouw-productiesystemen in relatie tot gezondheidsvraagstukken. Tijdens de "groene revolutie" in de tweede helft van de vorige eeuw is het landbouwproductiesysteem sterk veranderd. Voor het realiseren van een hogere voedselproductie, en om te voldoen aan de vraag naar meer toegankelijk en niet seizoensgebonden voedsel, is er steeds meer gebruik gemaakt van kunstmeststoffen en ziekten-bestrijdingsmiddelen als pesticiden en insecticiden. De invloed van deze middelen op de volksgezondheid en op het leefmilieu zijn echter onmiskenbaar. Veel hedendaagse gezondheidsproblemen zijn dan ook toe te schrijven aan de manier waarop voedsel geproduceerd en bewerkt wordt. Tijdens de lezingen en cursussen wordt verband gelegd tussen voedselproductie, symptoomontwikkeling, ziekte/gezondheid en omgevingsfactoren. Informatie en aanvraag voor een lezing/cursus: dim@agrorganic.eu