A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
O  R  G  A  N  I  C    A  G  R  I  C  U  L  T  U  R  E

Activiteiten


Ontwikkeling / Transitie naar duurzaam, organisch

AgrOrganic ontwikkelt in eigen beheer, maar begeleidt ook derden in de transitie van een conventioneel naar een circulair, organisch productiesysteem. Een systeem wat duurzaam is, de biodiversiteit vergroot, en wat een ecologisch evenwicht heeft. Voedsel, maar ook alle reststromen die bij de productie van voedsel vrijkomen, gaan in de toekomst weer onderdeel uitmaken van een circulair systeem. Door de intrede van moderne "hulpmiddelen" als kunstmest en pesticiden is er in de tweede helft van de vorige eeuw veel authenticiteit in smaak en voedingswaarde verloren gegaan. Er ontstaat echter een groeiend bewustzijn dat de oorspronkelijk wijze van voedselproductie weliswaar niet de kwantiteit bracht, maar wel kwaliteit. het groeiend besef van de relatie tussen voeding/gezondheid en de zorg om het milieu geeft een organisch, circulair productiesysteem toekomst. AgrOrganic werkt aan een transitie naar een duurzaam productiemodel.

 

 

Mestveredeling / mestverwaarding / Emissiereductie 

AgrOrganic levert een actieve bijdrage aan de vermindering van de uitstoot aan schadelijke gassen en CO2 in de veehouderij. Door de inzet van BIPLANTOL, een preparaat op micro-biologische basis, worden uit de mest vrijkomende gassen als ammoniak en zwavelwaterstof, maar ook CO2 voor een groot gedeelte gebonden (mobilisatie). Ammoniak wordt vervolgens als opneembare Stikstof-vorm via de mest aan de bodem aangeboden, en  voor de plant beschikbaar gemaakt (mineralisatie) De bodem wordt eerst gevoed, en vervolgens pas de plant. Deze "slow release" is essentieel en zorgt voor een natuurlijke aanvoer van voeding voor de plant, waarbij het organische, circulaire productiesysteem intact blijft. De gebonden CO2 wordt als onmisbaar element voor de plant eveneens in de bodem vastgelegd en omgezet in zuurstof. Door de inzet van BIPLANTOL wordt mest een waardevol product en kan het gebruik van kunstmeststoffen sterk verminderd worden. www.biplantol.com                                

 

Educatie voedselproductie in relatie tot ziekte / gezondheid

AgrOrganic verzorgt lezingen over voedselproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken. In de huidige tijd wordt deze relatie gelukkig weer onderkend, en worden mensen zich steeds meer bewust van de waarde van gezonde, verantwoord geproduceerde voeding. Landbouw wordt, ook in de steden langzaam aan weer een bekend onderdeel van het dagelijkse leven, maar men wordt kritischer ten aanzien van huidige productiemethoden.  We kunnen er niet onderuit dat hulpmiddelen als kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen de landbouw op langere termijn niet ten goede zijn gekomen, en dat deze een negatief effect hebben op de volksgezondheid en op het leefmilieu. Veel hedendaagse gezondheidsproblematiek is toe te schrijven aan het consumptiepatroon, maar vooral ook aan de manier waarop voedsel geproduceerd, bewerkt en verwerkt wordt. Tijdens de lezingen wordt verband gelegd tussen voedselproductie, symptoomontwikkeling, ziekte/gezondheid en omgevingsfactoren. Info: dim@agrorganic.eu