AGRORGANIC
 Bedrijfs-ontwikkeling en samenwerking

Met regelmaat bezoekt AGRORGANIC diverse, met name Europese landen waar kansen aanwezig zijn voor de ontwikkeling van duurzame land-en/of tuinbouwbedrijven. Uit ervaring weten wij dat deze "verkenningsfase" erg belangrijk is, evenals een grondige verdieping in de geschiedenis en de cultuur van een land. Nauwe banden zijn er zo ontstaan in diverse Centraal- en Zuid Europese landen. Bedrijfsbezoeken zijn vervolgens een wezenlijk onderdeel van onze werkzaamheden. Mogelijke partners in zaken worden op locatie bezocht, waarna onderzocht wordt of de bedrijfsfilosofie van deze ondernemingen overeenkomt met die van AGRORGANIC. Aansluitend wordt een bestendige relatie opgebouwd, met als doel het gezamenlijk produceren, bij voorkeur in een joint venture of coöperatief verband, van hoogwaardige, organisch geproduceerde voedingsmiddelen.


 

Begeleiding in Transitie

AGRORGANIC begeleidt agrarische ondernemingen in de transitie van een regulier/conventioneel naar een duurzaam, organisch productiesysteem. Met respect voor het verleden, de gewoonten en de voorhanden zijnde middelen wordt een transitieplan gemaakt wat aansluit op de lokale en/of internationale markten. Veel Europese landen met oude landbouwtradities hebben een enorm potentieel aan mooie, inheemse land-en tuinbouwproducten, die van oorsprong ook duurzaam geproduceerd werden. Door de intrede van "moderne hulpmiddelen" als kunstmest en pesticiden is er veel authenticiteit in smaak en kwaliteit verloren gegaan. AGRORANIC biedt oplossingen voor een transitie zonder het economische aspect uit het oog te verliezen.

                                        


Mestveredeling en Emissiereductie 

AGRORGANIC levert een bijdrage aan de vermindering van uitstoot van schadelijke gassen en CO2 in de veehouderij. Door de inzet van BIPLANTOL worden de uit de mest vrijkomende gassen, maar ook CO2 voor een groot gedeelte gebonden. Ammoniak wordt als opneembare Stikstof aan de bodem aangeboden en vervolgens voor de plant beschikbaar gesteld. CO2 wordt als onmisbaar element voor de plant eveneens in de bodem opgeslagen en omgezet in zuurstof. Door de inzet van BIPLANTOL wordt mest een waardevol product.                                                                         

    

Educatie en Informatie

AGRORGANIC verzorgt op verzoek lezingen en cursussen over voedselproductie/landbouw-productiesystemen in relatie tot gezondheidsvraagstukken. In de tweede helft van de vorige eeuw is het landbouwproductiesysteem sterk veranderd. Voor het realiseren van een hogere voedselproductie en om te voldoen aan de vraag naar meer toegankelijk, niet seizoensgebonden voedsel, is men steeds meer gebruik gaan maken van kunstmeststoffen en ziekten-bestrijdingsmiddelen als pesticiden en insecticiden. De invloed van deze middelen op de volksgezondheid en op het leefmilieu zijn echter onmiskenbaar. Veel hedendaagse welvaartsziekten zijn dan ook toe te schrijven aan de manier waarop voedsel geproduceerd en bewerkt is. Tijdens de lezingen wordt verband gelegd tussen voedselproductie, symptoomontwikkeling, ziekte/gezondheid en omgevingsfactoren. Info:dim@agrorganic.eu