A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
O  R  G  A  N  I  C    A  G  R  I  C  U  L  T  U  R  E

Emissie Reductie


Biplantol 

Bioplant Naturverfahren GmbH uit Konstanz is sinds 1984 marktleider op het gebied van planten-versterkings-middelen die ontwikkeld zijn vanuit de agro-homeopathie. Biplantol is een organisch, niet toxisch middel wat in vloeibare vorm ingezet wordt. Zowel de plant als de bodem worden door Biplantol aangezet tot een zelfregulatie in gezondheid en het resultaat is een sterkere plant die beter bestand is tegen stressfactoren als ongunstige bodemverhoudingen, klimaatstress, chemische verstoringen als een verkeerde kunstmestgift etc. Niet de symptomen van een zieke of verzwakte plant worden bestreden, maar de weerbaarheid of immuniteit van de plant/het gewas wordt verbeterd.

Eigenschappen van 

 • Bevordert de biologische activiteit van de bodem door het aanzetten van micro-organismen.
 • Ondersteund een betere afbraak van ongewenste schimmelsporen in de bodem.
 • Snellere compostering.
 • Bevordert de opbouw van een voedingsstof-rijke humuslaag.
 • Besparing van kunstmeststoffen.
 • Bevordert de symbiose (samenwerking) tussen planten en Mykorrhiza-Schimmel (humuscomplex)


 www.biplantol.com

Biplantol Plus

Biplantol heeft een product ontwikkeld voor de behandeling van drijfmest in de veehouderij wat de uitstoot van schadelijke gassen sterk verminderd. 


 • Biplantol Plus activeert de micro-organismen in de mest en zet aerobe en anaerobe bacteriestammen tot celdeling aan.
 • Mineraliseert voedingsstoffen uit de mest zodat deze beter opneembaar worden voor de plant.
 • Stikstof in ammoniakvorm wordt gebonden waardoor uitspoeling in de bodem en uitstoot in de atmosfeer sterk gereduceerd worden.
 • Reductie Zwavelwaterstof emissie tot 90%, CO2 tot 60% en Ammoniak tot 75%.
 • Mest wordt een homogene, goed verwerkbare organische stof wat de bodemstructuur verbeterd.
 • Minder bodembewerking en een aanzienlijke vermindering van kunstmestgebruik.