A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
O  R  G  A  N  I  C    A  G  R  I  C  U  L  T  U  R  E

Educatie


Educatie voedselproductie in relatie tot ziekte / gezondheid

AgrOrganic verzorgt lezingen over voedselproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken. In de huidige tijd wordt deze relatie gelukkig weer onderkend, en worden mensen zich steeds meer bewust van de waarde van gezonde, verantwoord geproduceerde voeding. Landbouw wordt, ook in de steden langzaam aan weer een bekend onderdeel van het dagelijkse leven, maar men wordt kritischer ten aanzien van huidige productiemethoden.  We kunnen er niet onderuit dat hulpmiddelen als kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen de landbouw op langere termijn niet ten goede zijn gekomen, en dat deze een negatief effect hebben op de volksgezondheid en op het leefmilieu. Veel hedendaagse gezondheidsproblematiek is toe te schrijven aan het consumptiepatroon, maar vooral ook aan de manier waarop voedsel geproduceerd, bewerkt en verwerkt wordt. Tijdens de lezingen wordt verband gelegd tussen voedselproductie, symptoomontwikkeling, ziekte/gezondheid en omgevingsfactoren. Info: dim@agrorganic.eu