A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
O  R  G  A  N  I  C    A  G  R  I  C  U  L  T  U  R  E

Historie

 

AGRORGANIC is ontstaan als gevolg van het doorgeven van kennis, inspiratie en natuurlijk de genen van mijn voorouders, de verwante families Boonstoppel en Groenenboom. Als derde generatie uit dit overzicht heb ik mijn eerste "landbouwcursus" gekregen van mijn grootvader Dirk Boonstoppel in het Zuid Hollandse gedeelte van de Biesbosch halverwege de jaren '60 van de vorige eeuw. Opa exploiteerde hier een akkerbouwbedrijf samen met mijn grootmoeder Maria Cornelia van Driel en, na haar overlijden op 25 jarige leeftijd, met zijn tweede vrouw Alida den Engelsen. Uit het eerste huwelijk is mijn vader, Hein Boonstoppel geboren. Dirk Boonstoppel kreeg later nog vijf kinderen vanuit zijn tweede huwelijk, waarvan er één de boerderij in de Biesbosch nog lange tijd heeft voortgezet, totdat deze uiteindelijk opging in natuurgebied. Opa Boonstoppel was naast akkerbouwer en koopman actief in het verzet tijdens de tweede wereldoorlog, waarvan de gevolgen een zware wissel trokken op zijn latere leven. Na de oorlog is Opa onderscheiden met het "Verzets-herdenkingskruis" voor zijn optreden in de Biesbosch. Komende uit een familie van landbouwers waren ook broers van Dirk Boonstoppel actief in Brazilië en in Frankrijk.


Mijn vader, Hein Boonstoppel kwam als kind, na het overlijden van zijn moeder onder ouderlijk toezicht van zijn tante, Klazina Groenenboom. "Tante", zoals zij door ons genoemd werd, was een volle nicht van mijn oma Maria Cornelia van Driel. Tante had oma op haar sterfbed beloofd om voor mijn vader, die dan anderhalf jaar oud is, te zullen zorgen. Hein Boonstoppel heeft, na het overlijden van zijn moeder en na het hertrouwen van zijn vader, in zijn jeugd veel op en neer gereisd tussen Dordrecht (Biesbosch), waar zijn vader woonde en Zeeland, (NBr) waar "Tante" een fruitteeltbedrijf exploiteerde. Een bedrijfstak waar ook mijn vader als jong volwassene een grote liefde voor ontwikkelde, en waar binnen hij zowel praktisch als bestuurlijk zeer actief werd. Hein Boonstoppel stichtte een fruitteeltbedrijf binnen het bedrijf van "Tante" en was op zijn 26e jaar voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie. Samen met mijn moeder betrok mijn vader later een woning op het bedrijf, waar ik  samen met mijn twee zussen opgroeide. Veel mensen uit de regio vonden werk op zowel mijn vader's bedrijf als op Tante's bedrijf "de Klazinahoeve", vooral in de drukke seizoenen. Voordat mijn vader mijn moeder leerde kennen maakte hij samen met Tante, die altijd ongetrouwd bleef, vele reizen naast het werk op "De Boerderij". Nadat mijn vader mijn moeder leerde kennen en een gezin stichtte, is hij samen met mijn moeder altijd voor Tante blijven zorgen...


"Tante" was in "De Peel" gaan wonen en werken omdat haar vader, Gerrit Groenenboom door de jaren heen grond gekocht had rondom Vliegveld Volkel. Groenenboom had er zo'n 100 hectare in cultuur gebracht. Na onteigening door Defensie t.b.v. Vliegveld Volkel werd er uiteindelijk zo'n 45 hectare als fruitbedrijf in ontwikkeling gebracht wat door zijn dochter Klazina geëxploiteerd werd. Hij woont dan zelf in Ridderkerk en bezoekt met regelmaat zijn dochter in "de Peel". Gerrit Groenenboom was vooral zakenman waarbij opmerkelijk was dat hij nooit een rijbewijs heeft gehad, en zich daarom door een chauffeur liet rijden. Hij bezat enkele boerderijen in Zuid Holland en Utrecht, maar exploiteerde ook een betonfabriek, een busonderneming en was actief betrokken bij de ontwikkeling van landbouwprojecten in het Duits- Poolse grensgebied na de Vrede van Versailles. 

Zijn eerste contact in het Peelgebied ontstond op landgoed Princepeel in Mill, op een steenworp afstand van zijn latere bedrijf de Klazinahoeve. Groenenboom heeft op dit landgoed o.a. de teelt van vlas in ontwikkeling gebracht. Een teelt waarin veel, in Uden gehuisveste Belgische vluchtelingen tijdens de eerste wereldoorlog werk vonden omdat er een groot tekort aan linnen was. Een zakenrelatie van Groenenboom, die het landgoed destijds pachtte voor de jacht van de familie van Ophoven, had hem in het Peelgebied gebracht. Gerrit Groenenboom was naast goed zakenman en visionair, zeer humaan. Het uitbreken van de tweede wereldoorlog was voor hem een grote morele klap. In augustus 1940 overleed hij. Zijn dochter Klazina ("Tante") nam zijn activiteiten in "De Peel" over en had zich inmiddels permanent op de "Klazinahoeve" gevestigd. 


Lange tijd runde mijn vader samen met mijn moeder een fruitteeltbedrijf van 10 hectare binnen het bedrijf van "Tante". Naast appels teelden mijn ouders aardbeien, frambozen, asperges en gladiolen. Na Tante's overlijden in 1978 werd het verouderde bedrijf wat zij zelf exploiteerde, grondig gereorganiseerd en door ons voortgezet in een nieuwe vorm. Mijn ouderlijk huis en 10 hectare grond werden verkocht en het hoofdgebouw "de Boerderij" verbouwden wij naar de eisen van die tijd. De fruitteelt maakte door aanhoudende lage marktprijzen plaats voor akkerbouw met extensieve tuinbouw en er werden twee stallen gebouwd met ruimte voor 48.000 legkippen. Zo ontstond er een intensief, circulair landbouwbedrijf.


Mijn persoonlijke interesse voor de landbouw ontwikkelde zich inmiddels ook, en ik besloot een opleiding te volgen aan de Middelbare Landbouwschool in Cuijk. Naast deze studie was er voldoende tijd om te werken en te groeien binnen ons, inmiddels gevarieerde bedrijf. Gedurende 10 jaar heeft het bedrijf in deze huidige vorm bestaan, mede door de inzet van onze vaste medewerker G. van Daal, die 40 dienstjaren bij "Tante" en later bij ons gewerkt heeft. Zo rond mijn 26e jaar hebben we, als gevolg van fysieke gezondheidsklachten van zowel mijn vader als mijzelf, besloten om het gehele bedrijf te verkopen. Een beslissing die achteraf gezien goed, maar zeker niet gemakkelijk was. Een beslissing ook waardoor de praktische landbouwactiviteiten in het Peel-gebied voor ons, de familie Boonstoppel en eerder de familie Groenenboom, ophielden te bestaan. Ik ben na dit besluit studies gaan volgen, en heb vervolgens jarenlang praktijk gevoerd in de klassieke homeopathie. Een mooi vak, waarin ik andere capaciteiten van mezelf heb leren kennen. Maar ja, het bloed kruipt...


...Zo rond mijn 40e jaar heb ik de landbouw herontdekt, en ben ik met nieuwe inzichten teruggekomen in een bedrijfstak die ik uiteindelijk toch niet los kon laten. Ik heb mezelf wat ruimte gegeven om de sector opnieuw te leren kennen, en ben (internationaal) gaan pionieren naast een part-time baan. Naar aanleiding daarvan heb ik een aantal jaren geleden mijn onderneming AGRORGANIC in het leven geroepen. AGRORGANIC werkt samen met partners aan diverse projecten in de ontwikkeling en de reorganisatie naar een duurzame vorm van landbouw. Wat onorthodox hier en daar door vernieuwingen te combineren met oude waarden en door zaken te benoemen, ook als dat hier en daar wat weerstand oproept. Echter altijd met een onderbouwde visie en met de intentie om de landbouw haar bestaansrecht te laten behouden. Circulair en terug naar de essentie, ook grootschalig, technologie niet beschouwend als oplossing maar als hulpmiddel, en meer aandacht voor de bodem als kostbaar productiemiddel zijn zaken die ik graag in de praktijk breng. Praktisch houdt dit in dat ik  landbouwprojecten ontwikkel, begeleiding biedt en educatie verzorg voor bedrijven/organisaties op weg naar een circulair landbouw- productiesysteem. Een systeem waar ecologie en economie hand in hand gaan. Op deze website leest u verder alles wat betreft mijn visie en mijn werkzaamheden...


Arnhem, Januari 2020

Dim Boonstoppel