A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
 

Media

 Silent Spring…

Dat is de titel van een bekend boek uit 1962 waarin biologe Rachel Carson al haar zorgen uitte over het overmatige gebruik van pesticiden. Carson geloofde dat de gezondheidstoestand van de mens gereflecteerd wordt door de ziekte-symptomen van het milieu. Het boek is nog steeds een "must have" voor diegenen die kritisch durven te zijn t.a.v. dit onderwerp. Tegelijkertijd is haar gedachtengoed, en dat van velen met haar, nog steeds een doorn in het oog van de opportunisten die belang hebben bij de voortzetting van lineaire landbouw. Gisteren nog bekeek ik een reportage op Arte-TV waar het effect van pesticiden op de bijenpopulatie werd belicht, inclusief de tevergeefse tegenwerkingen en het bagataliseren van het probleem door de bekende pesticiden-producenten. Helaas is Silent Spring nog steeds actueel, en ondanks het feit dat Rachel Carson ervoor gezorgd heeft dat DDT uit de handel werd gehaald, zijn er nog steeds gewasbeschermingsmiddelen die een zware wissel trekken op de gezondheid van mens, dier en milieu. In Nederland gebruiken we er overmatig veel van, en zijn we zelfs EU koploper. Die bedenkelijke status is het gevolg van een zelfgekozen, repressief productiesysteem waar voedselkwantiteit, begrijpelijk overigens, prioriteit kreeg na een periode van schaarste. De veiligheid van dat systeem blijkt echter een schijnveiligheid en steeds vaker worden de gevolgen zichtbaar. In de bollenstreek komt bij boeren de ziekte van Parkinson onevenredig veel voor, en in de Verenigde Staten wijst onderzoek inmiddels uit dat in gebieden met veel landbouw-monoculturen, meer ALS (spierziekte) voorkomt dan elders in het land. De residuen uit pesticiden lijken zich langzaam in het lichaam te nestelen, en vervolgens het zenuwstelsel aan te tasten. Vaak openbaart de neurologische aandoening zich, en dat is het verraderlijke, (veel) later in het leven. Mijn vader heeft na een werkzaam leven in o.a. de fruitteelt en later ook in de akkerbouw veel met gewasbeschermingsmiddelen (destijds bestrijdingsmiddelen genoemd) gewerkt. Jarenlang heeft hij zich, zonder bewust te zijn van het gevaar, blootgesteld aan deze middelen. Op 58 jarige leeftijd, de leeftijd die ik nu zelf heb, heeft ALS zich bij mijn vader geopenbaard. Het proces van de acht jaar daarna tot aan zijn dood zal ik u besparen.
Rachel Carson had in 1962 gelijk toen ze beschreef dat ook mensen, evenals planten gevoelig en permeabel zijn. Met dat laatste bedoelde ze dat pesticiden in het lichaam door kunnen dringen, en als sluipmoordenaar een verwoestend effect kunnen hebben. Ik besef mij tenslotte dat LinkedIn niet het podium is om persoonlijke zaken te ventileren, maar in het licht van de actualiteit doe ik dat toch maar… “Laat voeding uw medicijn zijn” (en vice versa) zei Hyppocrates al, en dat illustreert maar weer het belang van een gezonde landbouw en de directe invloed ervan op de volksgezondheid. Laten we wat leren van de geschiedenis en de boeren steunen in de transitie...

 


 

E-mailen
Bellen
Map