A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
 

Historie


AGRORGANIC is ontstaan als gevolg van het doorgeven van inspiratie, kennis en natuurlijk de genen van mijn voorouders, de familie Boonstoppel en de verwante familie Groenenboom. Als derde generatie uit dit overzicht heb ik halverwege de jaren '60 van de vorige eeuw mijn eerste "landbouwcursus" gekregen van mijn grootvader Dirk Boonstoppel. Opa exploiteerde in het Zuid Hollandse gedeelte van de Biesbosch een akkerbouwbedrijf samen met mijn grootmoeder Maria Cornelia van Driel. Na haar overlijden, op 25 jarige leeftijd, zette opa het bedrijf voort met zijn tweede vrouw Alida den Engelsen. Uit het eerste huwelijk is mijn vader, Hein Boonstoppel geboren. Dirk Boonstoppel kreeg later nog vijf kinderen vanuit zijn tweede huwelijk, en het akkerbouwbedrijf wat later door één van zijn kinderen is voorgezet, is uiteindelijk opgegaan in natuurgebied.

Mijn vader, Hein Boonstoppel kwam als kind, na het overlijden van zijn moeder, onder ouderlijk toezicht van zijn tante, Klazina Groenenboom. "Tante", zoals zij later door mij werd genoemd, was een nicht van mijn vroeg overleden grootmoeder, Maria Cornelia van Driel. "Tante" had oma op haar sterfbed beloofd om voor mijn vader, die dan anderhalf jaar oud is, te zullen zorgen. Hein Boonstoppel heeft, na het hertrouwen van zijn vader Dirk, in zijn jeugd veel op en neer gereisd tussen Dordrecht (Biesbosch), waar zijn vader woonde en het dorp Zeeland, waar "Tante" een fruitteeltbedrijf exploiteerde. Een bedrijfstak waar ook mijn vader als jong volwassene een grote liefde voor ontwikkelde, en waarbinnen hij ook bestuurlijk zeer actief werd.

Hein Boonstoppel stichtte daarom ook een fruitteeltbedrijf binnen het bedrijf van "Tante" en was al op 26 jarige leeftijd voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie. Samen met mijn moeder, die voordat zij in het huwelijk trad met mijn vader als verpleegster in Maastricht en Nijmegen werkte, betrok mijn vader een woning op het bedrijf van Tante, waar ik  samen met mijn twee zussen opgroeide. Veel mensen uit de regio Mill vonden werk op zowel mijn vader's als op Tante's fruitteeltbedrijf "de Klazinahoeve", vooral in de drukke oogstseizoenen. Voordat mijn vader mijn moeder leerde kennen maakte hij samen met Tante, die altijd ongetrouwd bleef, vele buitenlandse reizen. Mijn ouders zijn, tot aan Tante's overlijden in 1978, voor haar blijven zorgen.

"Tante" was in De Peel gaan wonen en werken omdat haar vader, Gerrit Groenenboom, door de jaren heen grond aangekocht had rondom Vliegveld Volkel. Groenenboom heeft er zo'n 100 hectare in cultuur gebracht. Na onteigening door Defensie ten behoeve van Vliegveld Volkel werd er uiteindelijk zo'n 45 hectare als fruitteeltbedrijf in ontwikkeling gebracht, wat door zijn dochter Klazina ("Tante") geëxploiteerd werd. Hij woont dan zelf in Ridderkerk en bezoekt met enige regelmaat zijn dochter in "de Peel". Groenenboom bezat boerderijen in Zuid Holland en Utrecht, maar exploiteerde ook een betonfabriek, een busonderneming en was betrokken bij de ontwikkeling van landbouwprojecten in het Duits- Poolse grensgebied na de Vrede van Versailles. 

Zijn eerste contact in het peel-gebied ontstond op "landgoed Princepeel" in de gemeente Mill, op een steenworp afstand van zijn latere bedrijf de Klazinahoeve. Een zakenrelatie uit de suikerverwerkende industrie, die het landgoed destijds voor de jacht pachtte van de familie van Ophoven, had hem in het Peel-gebied gebracht. Groenenboom heeft op dit landgoed o.a. de teelt van vlas geïntroduceerd. Een teelt waarin veel, in Uden gehuisveste Belgische vluchtelingen, tijdens de eerste wereldoorlog werk vonden. Gerrit Groenenboom was naast goed zakenman en visionair, zeer humaan. Het uitbreken van de tweede wereldoorlog was voor hem een grote morele klap. In augustus 1940 overleed hij op 69 jarige leeftijd. Zijn enige dochter Klazina nam zijn activiteiten over, en had zich inmiddels permanent op de "Klazinahoeve" gevestigd. De bezittingen in Zuid Holland bouwde zij langzaamaan af, maar in haar geboorteplaats Ridderkerk hield zij een huis aan wat "Tante" enkele malen per jaar graag bezocht.

Lange tijd runde mijn vader samen met mijn moeder het eerder genoemde fruitteeltbedrijf binnen het bedrijf van "Tante". Naast appels teelden mijn ouders aardbeien, frambozen, asperges en gladiolen. Na Tante's overlijden in 1978 werd het verouderde bedrijf "de Klazinahoeve", wat Tante met behulp van mijn vader en haar medewerkers altijd zelf exploiteerde, grondig gereorganiseerd en door ons voortgezet in een nieuwe, moderne vorm. Mijn ouderlijk huis en 10 hectare landbouwgrond werden voor het realiseren van dit doel verkocht, en de hoofdzetel "de Klazinahoeve" verbouwden wij naar de eisen van die tijd. 

Fruitteelt maakte plaats voor 35 hectare tuinbouw en akkerbouw, en er werden twee stallen gebouwd met ruimte voor 48.000 legkippen. Zo ontstond er in 1979, na een verbouwing/nieuwbouw van twee jaar, een nieuw, intensief landbouwbedrijf inclusief een gerenoveerd landhuis wat hypermodern was voor die tijd. Mijn persoonlijke interesse voor de landbouw ontwikkelde zich inmiddels ook, en ik besloot, op 15 jarige leeftijd een opleiding volgen aan de Middelbare Landbouwschool in Cuijk. Naast deze studie was er voldoende tijd om te werken en te groeien binnen ons, inmiddels gevarieerde bedrijf, waarbij de akkerbouw en de tuinbouw mijn voorkeur hadden. Gedurende 10 jaar heeft het bedrijf in deze nieuwe vorm bestaan...


In 1989 hebben we, als gevolg van gezondheidsklachten van zowel mijn vader als mijzelf, besloten om het gehele bedrijf te verkopen. Een beslissing die achteraf gezien goed, maar zeker niet gemakkelijk was. Een beslissing ook waardoor de praktische landbouwactiviteiten in het Peel-gebied voor ons, de familie Boonstoppel en eerder de verwante familie Groenenboom, ophielden te bestaan. Ik ben na dit besluit een studie op medisch gebied gaan volgen, en heb vervolgens jarenlang praktijk gevoerd in de klassieke homeopathie. Een mooi, intensief vak.  Maar ja, het bloed kruipt...

...Zo rond mijn 40e jaar ben ik met nieuwe inzichten teruggekomen in de landbouw, een bedrijfstak waarvoor de liefde nooit echt verloren is gegaan, en waarin ik toch graag nog een rol wilde vervullen. Ik miste meer en meer de ruimte om me heen, en het contact met het land wat ik zo vaak bewerkt had. Ik heb mezelf wat ruimte gegeven om de landbouwsector opnieuw te leren kennen, en ben (internationaal) gaan pionieren naast een part-time baan. Naar aanleiding daarvan heb ik in 2016 mijn onderneming AGRORGANIC in het leven geroepen. 

AGRORGANIC werkt samen met partners aan diverse projecten in de ontwikkeling en de reorganisatie naar een meer duurzame vorm van landbouw. Wat onorthodox hier en daar door innovaties te combineren met oude, bewezen waarden, maar tevens door achterhaalde productiesystemen te benoemen. Ook als dat hier en daar wat weerstand oproept. Echter altijd met een onderbouwde visie, en met de intentie om de landbouw haar bestaansrecht te laten behouden. Circulair en terug naar de essentie (ook grootschalig), en met de huidige technologie niet beschouwend als oplossing maar als hulpmiddel. Meer aandacht voor de bodem als kostbaar productiemiddel, en een herwaardering van het natuurlijk kapitaal in het algemeen zijn zaken die ik graag in de praktijk breng. Praktisch houdt dit in dat ik  landbouwprojecten ontwikkel en begeleiding biedt alsmede educatie verzorg op weg naar een circulair landbouw- productiesysteem. Een systeem waar ecologie en economie weer in evenwicht komen, en hand in hand gaan.


Arnhem, Winter 2021
Dim Boonstoppel

E-mailen
Bellen
Map