AGRORGANIC
 

 


Dim Boonstoppel,  initiatiefnemer en eigenaar van AGRORGANIC. 

Een duurzame, organische benadering van het landbouwproductiesysteem heeft volgens mij de toekomst en is de sleutel tot een vernieuwende, maar vooral verantwoorde voedselproductie. Een productiesysteem waarbij het milieu gespaard wordt en de nadruk ligt op de productie van voeding met een hoge voedingswaarde per hectare. Door mijn achtergrond in zowel de landbouw als de geneeskunde zoek ik continue een evenwicht in de productie van voeding in relatie tot gezondheid c.q. welzijn. Hierbij neem ik de bodem, onderdeel uitmakend van een circulair landbouwsysteem, als uitgangspunt. Wanneer we cultuurgrond als goed rentmeester behandelen, en wat meer prioriteit geven aan duurzame plantaardige productie voor menselijke consumptie, is er ook in de toekomst voldoende grond beschikbaar voor de productie van voedsel. Binnen mijn onderneming houd ik mij voornamelijk bezig met internationaal projectmanagement, duurzaam, organisch bodembeheer, maar ook het onderhouden van contacten met overheden en het verbinden van mensen en organisaties door middel van educatie hebben mijn aandacht. Naast mijn "business" zie ik AGRORGANIC ook graag als platform waar iedereen met innovatieve ideeën wat betreft landbouw-productiesystemen welkom is. Rechtstreeks contact met Dim Boonstoppel: +31(0)620043365 of dim@agrorganic.eu


Hay Coenen, teeltspecialist tuinbouw en projectleider.

"Niets is zo duurzaam als de natuur zelf." Deze uitspraak neemt Hay al jaren ter harte, waarbij zijn devies is dat alle gewassen thuis horen in een eigen eco-systeem. Door studie en observatie leert Hay nog steeds van de "oorspronkelijke" natuur die hij vaak opzoekt tijdens zijn reizen in met name Macedonië, Griekenland en Turkije. Hier heeft Hay Coenen decennialang ervaring als projectleider/consultant en een groot netwerk opgebouwd. Zijn specialismen zijn kleinfruit en asperges, en met als standplaats Venlo is Hay voor een groot gedeelte van het jaar te vinden in Zuid Europa. Hier werkt deze landbouw-ingenieur als onafhankelijk consulent/adviseur voor grotere tuinbouw-productiebedrijven . De samenwerking met AGRORGANIC bestaat uit het ontwikkelen, vorm geven en begeleiden van duurzame tuinbouw-projecten en aansluitend het gezamenlijk verzorgen van productafzet. Rechtstreeks contact met Hay Coenen: +31(0)654388757 of haycoenen@web.de