AGRORGANIC
 

 

Dim Boonstoppel,  initiatiefnemer van AGRORGANIC

Een duurzame, organische en circulaire benadering van het landbouwproductiesysteem heeft volgens mij de toekomst en is de sleutel tot een verantwoorde voedselproductie. Een productiesysteem waarbij het milieu gespaard wordt en de nadruk vooral ligt op de productie van, bij voorkeur meerjarige gewassen met een hoge voedingswaarde. Binnen AGRORGANIC zoek ik continue naar een balans tussen voedselproductie in relatie tot gezondheid c.q. welzijn. Hierbij neem ik de bodem, als belangrijkste onderdeel van het circulaire landbouwsysteem, als uitgangspunt. Wanneer er een gezond evenwicht bestaat tussen voedselproductie voor directe menselijke consumptie en die voor de productie van diervoeding, is er ook in de toekomst voldoende landbouwgrond beschikbaar. In de subrubriek "Visie" op deze web-site leest u wat meer over mijn standpunt ten aanzien van de land- en tuinbouwsector. Praktisch houd ik mij voor AGRORGANIC voornamelijk bezig met internationaal projectmanagement, duurzaam, organisch bodembeheer, maar ook het onderhouden van contacten met overheden en het verbinden van mensen en organisaties door middel van educatie hebben mijn aandacht. Graag zie ik AGRORGANIC ook als platform waar iedereen met innovatieve ideeën wat betreft landbouw-productiesystemen welkom is. dim@agrorganic.euHay Coenen, Projectleider en Teeltspecialist

"Niets is zo duurzaam als de natuur zelf." Deze uitspraak neemt Hay al jaren ter harte, waarbij zijn devies is dat alle gewassen thuis horen in een eigen eco-systeem. Door studie en observatie leert Hay nog steeds van de oorspronkelijke, onaangetaste natuur die hij vaak en graag opzoekt tijdens zijn reizen in met name Macedonië, Griekenland en Turkije. Hier heeft Hay Coenen decennialang ervaring als projectleider/consultant en een groot netwerk opgebouwd. Zijn specialismen zijn kleinfruit en asperges, en met als standplaats Venlo is Hay voor een groot gedeelte van het jaar te vinden in Zuid Europa. Hier werkt deze landbouw-ingenieur als onafhankelijk consulent/adviseur voor grotere tuinbouw-productiebedrijven. De intensieve samenwerking met AGRORGANIC bestaat uit het ontwikkelen, vorm geven en begeleiden van duurzame tuinbouw-projecten. haycoenen@web.de