A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
O  R  G  A  N  I  C    A  G  R  I  C  U  L  T  U  R  E

Partners 

Partners, verbonden aan AGRORGANIC, zijn onafhankelijke ondernemers uit binnen-en buitenland die op diverse projecten samenwerken. 


Dim Boonstoppel, eigenaar AGRORGANIC

Een organische en circulaire benadering van het landbouwproductiesysteem heeft volgens Dim de toekomst en is de sleutel tot verantwoorde voedselproductie. Een productiesysteem waarbij er een gezond evenwicht bestaat tussen ecologie en economie, en een productiesysteem waarbij er weer meer aandacht komt voor de productie van meerjarige gewassen met een hoge voedingswaarde. "Dit is noodzakelijk willen we de wereldbevolking ook in de toekomst van voldoende voedsel blijven voorzien. Wanneer er een gezond evenwicht bestaat tussen duurzame voedselproductie voor directe menselijke consumptie en voor de productie van diervoeding, is er ook in de toekomst voldoende landbouwgrond beschikbaar." In de subrubriek "Visie" op deze web-site leest u wat meer over zijn standpunt ten aanzien van productiemethoden in de land- en tuinbouwsector. Dim zoekt met zijn achtergrond vanuit de landbouw én de geneeskunde continue naar een balans tussen voedselproductie in relatie tot gezondheid c.q. welzijn. Hierbij neemt hij de bodem, als belangrijkste onderdeel van het circulaire landbouwsysteem, als uitgangspunt. Praktisch houdt Dim zich voor zijn onderneming AGRORGANIC voornamelijk bezig met nationaal/internationaal projectmanagement en duurzaam bodembeheer, maar ook het onderhouden van contacten met overheden en het verbinden van mensen en organisaties hebben zijn aandacht. Dim ziet AGRORGANIC graag als platform waar iedereen met innovatieve ideeën wat betreft landbouw-productiesystemen welkom is.  Interesse of een voorstel ? dim@agrorganic.euHay Coenen, onafhankelijk teelt specialist

"Niets is zo duurzaam als de natuur zelf." Deze uitspraak neemt Hay al jaren ter harte, waarbij zijn devies is dat alle gewassen in een eigen eco-systeem thuishoren. Door studie en observatie leert Hay nog steeds van de oorspronkelijke, onaangetaste natuur die hij vaak en graag opzoekt tijdens zijn reizen in met name Macedonië, Griekenland en Turkije. Hier heeft Hay Coenen decennialang ervaring als ondernemer, projectleider/consultant en een groot netwerk opgebouwd. Zijn specialismen zijn kleinfruit en asperges, en met als standplaats Venlo is Hay voor een groot gedeelte van het jaar te vinden in Zuid Europa. Hier werkt deze landbouw-ingenieur als onafhankelijk consulent/adviseur voor grotere tuinbouw-productiebedrijven. De samenwerking met AGRORGANIC bestaat uit het ontwikkelen en begeleiden van duurzame tuinbouwprojecten. Direct contact met Hay ? haycoenen@web.de Daim ul Hassan, marketing specialist Midden Oosten

"De productie van levensmiddelen mag nooit ten koste gaan van ons leefmilieu." Daim is een enthousiast voorvechter van organische, duurzame productiemethoden, en een pragmaticus met een grote voorliefde voor de dierhouderij. Met zijn bedrijf AGRIANS participeert Daim bescheiden in diverse agrarische ondernemingen waaronder een struisvogelfarm. In zijn geboorteland Pakistan studeerde Daim agribusiness, en bij omzwervingen in Turkije, Nederland en Italië kwam hij pas echt in aanraking met organische landbouw. Hier werd hij zich bewust van het belang van een gezond ecosysteem in relatie tot de gezondheid van mens en dier. Ondanks zijn jonge leeftijd is Daim al redelijk ervaren in de agrarische wereld, en beweegt hij zich gemakkelijk op internationaal niveau, op dit moment voor Syngenta. Bewust van de geschiedenis van zijn land ziet hij echter graag een terugkeer van organische productiemethoden, en ambieert hij een baan op dit vlak. Naast zijn werk is Daim actief bij het verminderen/opruimen van de (plastic) afvalstromen in Pakistan. Als teamspeler werkt Daim graag samen met AGRORGANIC aan zijn toekomstige ambities.  Zijn focus ligt op de marketing van land-en tuinbouwproducten in, met name het Midden Oosten en de Golfregio. Mailtje naar Daim ? daim.ms@hotmail.com