A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
ORGANIC AGRICULTURE

Welkom op de website van AGRORGANIC


AGRORGANIC is een onderneming met een ontwikkelings- en educatie functie op het gebied van duurzame landbouw-productiemethoden.

In de transitie naar een organisch, circulair georganiseerd landbouwsysteem is AGRORGANIC actief op het gebied van:

  • Agrarische bedrijfsontwikkeling  
  • Ecologisch bodembeheer, teeltbegeleiding en productafzet
  • Ontwikkeling en inzet van producten die bijdragen aan een duurzaam landbouwsysteem
  • Educatie op het gebied van voedselproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken

AGRORGANIC werkt in een internationaal samenwerkingsverband met onafhankelijke ondernemers/partners.

Op deze web-site vindt u een uiteenzetting van mijn visie wat betreft duurzame, organische landbouwproductie versus conventionele landbouw- productiesystemen. Uiteraard leest u ook een en ander over mijn werkzaamheden die ontstaan zijn vanuit deze visie, en tenslotte houdt ik u graag op de hoogte van projecten waar AGRORGANIC bij betrokken is. 

Wanneer u aanvullende informatie wenst, sta ik u graag te woord. U kunt gebruik maken van het contactformulier, maar ook rechtstreeks een email sturen naar dim@agrorganic.eu of bellen met +31 (0) 6 200 433 65 


Namens AGRORGANIC,  

Dim Boonstoppel 

Eigenaar/Directeur