A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
O  R  G  A  N  I  C    A  G  R  I  C  U  L  T  U  R  E

Home


Welkom op de website van AGRORGANIC


AGRORGANIC is een onderneming met een ontwikkelingsfunctie op het gebied van duurzame landbouw-productiemethoden.

In de transitie naar een organisch, circulair georganiseerd landbouw-productiesysteem is AGRORGANIC actief op het gebied van:


  • Agrarische projectontwikkeling in binnen-en buitenland
  • Primaire productie in land-en tuinbouw
  • Duurzaam, organisch Bodembeheer en teeltbegeleiding 
  • Educatie op het gebied van voedselproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken


AGRORGANIC werkt op bovengenoemde onderdelen veelal samen met onafhankelijke ondernemers/partners. 

Op deze web-site vindt u een uiteenzetting van mijn visie ten aanzien van duurzame, organische landbouwproductie versus conventionele landbouw- productiesystemen. 

U leest ook een en ander over mijn werkzaamheden die ontstaan zijn vanuit deze visie. Tenslotte houd ik u graag op de hoogte van actuele projecten waarbij AGRORGANIC betrokken is. 

Wanneer u, naar aanleiding van het lezen van deze website, geïnteresseerd bent geraakt en contact op wilt nemen met AGRORGANIC, dan kan dat via het contactformulier. Ook kunt u een email sturen naar info@agrorganic.eu, of bellen met +31 (0) 6 200 433 65


Namens AGRORGANIC,  


Dim Boonstoppel 

Eigenaar/Directeur