A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
O  R  G  A  N  I  C    A  G  R  I  C  U  L  T  U  R  E

Home 

AgrOrganic is een onderneming die zich ten doel stelt de landbouwsector duurzaam te hervormen c.q te begeleiden naar een productiesysteem waarbij het milieu onbelast blijft, en de biodiversiteit vergroot wordt. Een systeem waarbij producten uit land-en tuinbouw direct een positieve bijdrage blijven leveren aan het voedingspatroon, en daardoor indirect ook aan de volksgezondheid. AgrOrganic streeft er naar dat levensmiddelen zo veel mogelijk in onbewerkte vorm en zonder tussenkomst van overbodige schakels in de keten, bij de consument terecht komen. 


In deze transitie naar een duurzaam, organisch en circulair georganiseerd landbouw-productiesysteem is AgrOrganic actief op het gebied van:

  • Innovatieve, agrarische bedrijfsontwikkeling in binnen- en buitenland 
  • Duurzaam, organisch Bodembeheer  
  • Ontwikkeling en toepassing van producten die een bijdrage leveren aan een duurzaam landbouw-productiesysteem
  • Educatie op het gebied van voedselproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken

 

AgrOrganic werkt op bovengenoemde onderdelen veelal samen met onafhankelijke organisaties / ondernemers / partners. 

Op deze web-site vindt u als introductie mijn visie ten aanzien van duurzame, organische landbouwproductie en t.a.v. conventionele landbouw- productiesystemen. 

Uiteraard ziet u ook een overzicht van de activiteiten die AgrOrganic heeft ontwikkeld vanuit deze visie, alsmede een actueel overzicht van de projecten waar AgrOrganic bij betrokken is. 

Wanneer u, naar aanleiding van het lezen van deze website geïnteresseerd bent geraakt en/of samenwerking zoekt, dan zie ik graag een berichtje tegemoet via het contactformulier. 

Een email sturen mag ook naar info@agrorganic.eu, of bellen met +31 (0) 6 200 433 65. 

Ik sta u graag te woord !


Namens AgrOrganic,  


Dim Boonstoppel 

Eigenaar / Directeur