A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
ORGANIC AGRICULTURE

Welkom op de website van AGRORGANIC


AGRORGANIC is een onderneming met een ontwikkelings- en educatie functie op het gebied van duurzame landbouw-productiemethoden.

In de transitie naar een organisch, circulair georganiseerd landbouwsysteem is AGRORGANIC actief op het gebied van:

  • Agrarische bedrijfsontwikkeling in binnen-en buitenland 
  • Organisch bodembeheer, teeltbegeleiding en productafzet
  • Ontwikkeling van producten die bijdragen aan een duurzaam landbouwsysteem
  • Educatie op het gebied van voedselproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken

AGRORGANIC werkt in een internationaal samenwerkingsverband met onafhankelijke ondernemers/partners.

Op deze web-site vindt u verder een uiteenzetting van mijn visie ten aanzien van duurzame, organische landbouwproductie versus conventionele landbouw- productiesystemen. 

Uiteraard leest u ook een en ander over mijn werkzaamheden die ontstaan zijn vanuit deze visie, en tenslotte houd ik u graag op de hoogte van de voortgang van de projecten waar AGRORGANIC bij betrokken is. 


Namens AGRORGANIC,  


Dim Boonstoppel 

Eigenaar/Directeur