A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
O  R  G  A  N  I  C    A  G  R  I  C  U  L  T  U  R  E

Home


Welkom op de website van AgrOrganic


"AgrOrganic is een onderneming die zich ten doel stelt om de landbouw te hervormen naar een duurzaam productiesysteem waarbij het milieu onbelast blijft en de biodiversiteit vergroot wordt. Een systeem waarbij producten uit land-en tuinbouw direct een positieve bijdrage leveren aan het dieet, en daardoor indirect aan de volksgezondheid. Producten die, bij voorkeur in onbewerkte vorm en zonder tussenkomst van overbodige schakels in de keten, bij de consument terecht komen." 


In de transitie naar dit duurzaam, organisch en circulair georganiseerd landbouw-productiesysteem is AgrOrganic actief op het gebied van:

  • Agrarische bedrijfsontwikkeling 
  • Primaire productie in land-en tuinbouw
  • Duurzaam, organisch Bodembeheer  
  • Educatie op het gebied van voedselproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken

 

AGRORGANIC werkt op bovengenoemde onderdelen veelal samen met onafhankelijke organisaties/ ondernemers/partners. 

Op deze web-site vindt u een uiteenzetting van mijn visie ten aanzien van duurzame, organische landbouwproductie versus conventionele landbouw- productiesystemen. 

U leest ook een en ander over mijn werkzaamheden die ontstaan zijn vanuit deze visie, en over de projecten waarbij AgrOrganic betrokken is. 

Wanneer u, naar aanleiding van het lezen van deze website geïnteresseerd bent geraakt en contact op wilt nemen, dan kan dat via het contactformulier. 

Ook kunt u een email sturen naar info@agrorganic.eu, of bellen met +31 (0) 6 200 433 65


Namens AgrOrganic,  


Dim Boonstoppel 

Eigenaar/Directeur