A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
 

 Home 

AGRORGANIC is binnen de agriculturele sector actief op het gebied van:

  • bedrijfsontwikkeling en procesbegeleiding
  • Educatie, advies en opinievorming op het gebied van voedselproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken

biologisch versus conventioneel:

Het essentiële verschil tussen biologische of organische landbouw en conventionele landbouw is dat deze laatste afhankelijk is van chemische interventie om ziekten en plagen te bestrijden en om planten te voeden. Biologische landbouw vertrouwt daarentegen op natuurlijke principes en processen zoals biodiversiteit, compostering en het gebruik van dierlijke, rijpe mest om gezond voedsel te produceren. Het principe van biologisch, organisch is echter niet simpelweg de vermijding van chemische input, noch is het een vervanging van synthetische input door natuurlijke input. Biologische boeren passen, ook grootschalig, technieken toe die al eeuwenlang gebruikt worden zoals het gebruik van groenbemesters voor o.a. stikstof en CO2 binding. Het productiesysteem is gericht op het behouden van bodemvruchtbaarheid zonder daarbij schadelijke residuen achter te laten, waardoor de gezondheid van zowel mens, dier als het ecosysteem beschermd worden. Deze wijze van landbouw is niet nieuw, maar is door de industrialisatie en de toenemende vraag naar toegankelijk, goedkoop voedsel in de vergetelheid geraakt. Nu we bij de conventionele landbouw-productiemethoden tegen grenzen aanlopen, en daarmee een toenemende belasting op ons leefmilieu en negatieve effecten op de volksgezondheid zien, grijpen we terug naar de "oude" productiemethoden" zonder gebruik te maken van hulpmiddelen als pesticiden en kunstmest. In combinatie met de huidige technologie, die dienend kan zijn aan de biologie, heeft de landbouw een mooie toekomst waarbij de natuur als vanzelfsprekend inclusief is. AGRORGANIC ontwikkelt, begeleidt bedrijven  en vormt opinies op het gebied van de relatie tussen landbouw en volksgezondheid.   
Wanneer u, naar aanleiding van het lezen van deze web-site geïnteresseerd bent geraakt en meer informatie wenst, zie ik uw bericht graag tegemoet via het email-adres dim@agrorganic.eu. bellen kan ook met +31 (0) 6 200 433 65. 


Met vriendelijke groet,

Dim Boonstoppel 

Eigenaar AGRORGANIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailen
Bellen
Map