A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
O  R  G  A  N  I  C    A  G  R  I  C  U  L  T  U  R  E

Home 

Welkom op de website van AgrOrganic, hét platform voor vernieuwende agrarische bedrijfsontwikkeling

In de transitie naar een duurzaam, organisch en circulair georganiseerd landbouw-productiesysteem is AgrOrganic actief op het gebied van:


  • Bedrijfsontwikkeling in binnen-en buitenland
  • begeleiding van- en bemiddeling tussen innovatieve agro-food bedrijven
  • Educatie, relatie tussen voedselproductie en gezondheidsvraagstukken

 

 AgrOrganic werkt op bovengenoemde onderdelen veelal samen met onafhankelijke organisaties / ondernemers / partners. 

Op deze web-site vindt u als introductie mijn visie ten aanzien van duurzame, organische landbouwproductie en t.a.v. conventionele landbouw- productiesystemen. 

Uiteraard ziet u ook een actueel overzicht van de projecten waar AgrOrganic bij betrokken is. 

Wanneer u, naar aanleiding van het lezen van deze website geïnteresseerd bent geraakt en/of samenwerking zoekt, dan zie ik graag een bericht tegemoet via het contactformulier. 

Een email sturen mag ook naar info@agrorganic.eu, of bellen met +31 (0) 6 200 433 65. 

"Een organische en circulaire benadering van het landbouwproductiesysteem heeft volgens  mij de toekomst en is de sleutel tot verantwoorde voedselproductie. Een productiesysteem waarbij er een gezond evenwicht bestaat tussen ecologie en economie, en een productiesysteem waarbij er weer meer aandacht komt voor de productie van meerjarige gewassen met een hoge voedingswaarde. Dit is noodzakelijk willen we de wereldbevolking ook in de toekomst van voldoende voedsel blijven voorzien. Wanneer er een gezond evenwicht bestaat tussen duurzame voedselproductie voor directe menselijke consumptie en die voor de productie van diervoeding, is er ook in de toekomst voldoende landbouwgrond beschikbaar. Ik zoek met mijn achtergrond vanuit de landbouw én de geneeskunde continue naar een balans tussen voedselproductie in relatie tot gezondheid c.q. welzijn. Hierbij neem ik de bodem, als belangrijkste onderdeel van het circulaire landbouwsysteem, als uitgangspunt. Praktisch houd ik mij namens mijn onderneming AGRORGANIC voornamelijk bezig met projectmanagement en duurzaam bodembeheer, maar ook het onderhouden van contacten met overheden en het verbinden van mensen en organisaties hebben mijn aandacht. Ik zie AGRORGANIC graag als platform waar iedereen, met innovatieve ideeën wat betreft landbouw-productiesystemen, welkom is."


Namens AgrOrganic,  

Dim Boonstoppel 

Eigenaar / Directeur