A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
O  R  G  A  N  I  C    A  G  R  I  C  U  L  T  U  R  E


Welkom op de website van AGRORGANIC


AGRORGANIC is een onderneming met een ontwikkelings- en educatie functie op het gebied van duurzame landbouw-productiemethoden.

In de transitie naar een organisch, circulair georganiseerd landbouwsysteem is AGRORGANIC actief op het gebied van:

  • Agrarische bedrijfsontwikkeling in binnen-en buitenland
  • Primaire productie in land-en tuinbouw, ook in combinatie met zonne-energieproductie
  • Business to business in organische productie
  • Bodembeheer en teeltbegeleiding
  • Educatie op het gebied van voedselproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken


AGRORGANIC werkt in een internationaal samenwerkingsverband met onafhankelijke ondernemers/partners. 

Op deze web-site vindt u een uiteenzetting van mijn visie ten aanzien van duurzame, organische landbouwproductie versus conventionele landbouw- productiesystemen. 

Uiteraard leest u ook een en ander over mijn werkzaamheden die ontstaan zijn vanuit deze visie, en tenslotte houd ik u graag op de hoogte van de voortgang van de projecten waar AGRORGANIC bij betrokken is. 

Namens AGRORGANIC,  


Dim Boonstoppel 

Eigenaar/Directeur