A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
 

 Home 

AGRORGANIC is binnen de landbouw-transitie actief op het gebied van:

  • Bedrijfsontwikkeling en procesbegeleiding
  • Educatie en opinievorming op het gebied van voedselproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken

Het essentiële verschil tussen biologische of organische landbouw en conventionele, reguliere landbouw is dat laatst genoemde afhankelijk is van chemische ingrepen om ziekten en plagen te bestrijden en om planten te voeden. Biologische landbouw vertrouwt daarentegen op natuurlijke principes en processen zoals biodiversiteit, compostering en het voeden van de bodem i.p.v. de plant om gezond voedsel te produceren. Het principe van biologisch, organisch is echter niet alleen maar gebaseerd op het vermijden van chemische input. Biologische boeren passen, ook grootschalig, technieken toe die al eeuwenlang gebruikt worden zoals het gebruik van groenbemesters voor o.a. stikstof en CO2 binding. Het productiesysteem is gericht op het behouden van bodemvruchtbaarheid zonder daarbij schadelijke residuen achter te laten, waardoor de gezondheid van zowel mens, dier als het ecosysteem beschermd worden. Deze wijze van landbouw is niet nieuw, maar is door de industrialisatie en de toenemende vraag naar toegankelijk, goedkoop voedsel in de vergetelheid geraakt. Nu we bij de conventionele landbouw-productiemethoden tegen grenzen aanlopen, en daarmee een toenemende belasting op ons leefmilieu én negatieve effecten op de volksgezondheid zien, grijpen we steeds meer terug naar de "oude" productiemethoden". Methoden die geen gebruik maken van hulpmiddelen als pesticiden en kunstmest en die van "onbespoten gedrag" zijn. In combinatie met de huidige technologie, die dienend kan zijn aan de biologie, heeft de landbouw een mooie toekomst voor zich,. Landbouw waarbij de natuur weer inclusief is, en waar voeding een medicijn is, en het medicijn de voeding... 
Bij het vormgeven aan deze landbouwtransitie, die ook een weerslag heeft op de volksgezondheid, kunt u een beroep op mij doen. Dat kan zijn op het gebied van praktische bedrijfsontwikkeling, educatie of beleidsontwikkeling. Wanneer u geïnteresseerd bent geraakt, en als gevolg daarvan in contact wilt komen, zie ik uw bericht graag tegemoet. Dat kan via het email-adres info@agrorganic.eu. Bellen kan ook met +31 (0) 6 200 433 65. 


Met vriendelijke groet,

Dim Boonstoppel 

Eigenaar AGRORGANIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailen
Bellen
Map