A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
O R G A N I C  A G R I C UL T U R E

Welkom op de website van AGRORGANIC


AGRORGANIC is een onderneming met een ontwikkelingsfunctie op het gebied van duurzame landbouwmethoden.


In de groeiende transitie naar een organisch, circulair georganiseerd landbouwsysteem is AGRORGANIC actief op het gebied van:

Agrarische projectontwikkeling in binnen-en buitenland 

Ecologisch bodembeheer, teeltbegeleiding en productafzet

Ontwikkeling en inzet van producten die bijdragen aan een duurzaam landbouwsysteem

Educatie op het gebied van voedselproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken

 AGRORGANIC werkt in samenwerkingsverband met een aantal onafhankelijke ondernemers/partners.

 

 Namens AGRORGANIC,  Dim Boonstoppel


Eigenaar/Directeur