A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
 

Biografisch

 

De eerste jaren van mijn leven hebben zich in het Peel-gebied van Noord Brabant afgespeeld. Op het ouderlijk bedrijf, wat uit een pluimvee-, akkerbouw- en tuinbouwbedrijf bestond, vond ik aanvankelijk ook in mijn werkzame leven mijn draai naast een studie aan de Middelbare Landbouw School. Zo rond mijn 24e levensjaar werd mijn vertrouwde wereld echter toch wat te klein, en mede door aanhoudende fysieke klachten heb ik destijds besloten het bedrijf te verlaten om vervolgens natuurgeneeswijzen en later ook klassieke homeopathie te gaan studeren. Deze studies, die geleid hebben tot mijn latere werk als praktiserend homeopaat, lagen in een ver verleden dicht bij de inzichten van die van de landbouw. Voedsel was tenslotte vaak een medicijn, en medicijnen vonden we in ons voedsel. Zo rond mijn 40e levensjaar ben ik mij daar steeds meer bewust van geworden en ben ik opnieuw in aanraking gekomen met de landbouw, Het bloed kruipt tenslotte waar het niet gaan kan en met nieuwe (en oude) inzichten, opgedaan vanuit studie en ervaring, heb ik opnieuw kennis gemaakt met de landbouw. Na wat internationaal pionieren, waarbij bodemgezondheid en organische bemesting mijn bijzondere interesse had, heeft die hernieuwde kennismaking erin geresulteerd dat ik nu, namens mijn onderneming AGRORGANIC, vooral werkzaam ben op het snijvlak van landbouw en volksgezondheid. Door de toepassing van praktische bedrijfsontwikkeling, procesbegeleiding, advies en educatie herstel ik zoveel mogelijk de samenhang tussen de twee disciplines, en creëer ik bewustwording op het gebied van voedselproductie in relatie tot ziekte/gezondheid. 

Deze disciplines staan zoals gezegd nooit los van elkaar. Zoals we in de geneeskunde langzaamaan weer meer samenhang gaan zien, en ziekte-symptomen als leidraad gebruiken naar een onderliggende oorzaak, zo zien we ook in de landbouw langzaam aan een kentering ontstaan. Er bestaat een groeiend besef dat een circulaire, organische benadering van het productiesysteem op termijn bestendiger is dan de lineaire, op suppressie en controle gerichte  benadering van veel "gangbare" productiewijzen. Het woord "biologisch" als tegenhanger van dat gangbare systeem geeft echter geen goede voorstelling van zaken, omdat dat begrip alleen iets zegt over de samenhang in de natuur. Ook de huidige, moderne landbouw is ontstaan en gegrondvest op biologische principes, maar heeft deze (deels) verlaten omdat efficiëntie voorrang kreeg boven het handhaven van een ecologisch evenwicht. Daarom kun je hooguit spreken van een verstoord biologisch evenwicht in veel huidige productiemethoden. 

Op bovengenoemd werkterrein kunt u mij de komende jaren vinden, ook internationaal en wellicht zelfs politiek actief. Ik verbind "onderweg" graag mensen en/of organisaties, maar kom elke keer weer graag terug in mijn woonplaats Arnhem. De plaats waar stad en land nooit ver van elkaar verwijderd zijn, en waar ik mij daarom ook zo thuis voel.

Hartelijke groet,

Dim Boonstoppel


    

E-mailen
Bellen
Map