A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
O  R  G  A  N  I  C    A  G  R  I  C  U  L  T  U  R  E

Home


Welkom op de website van AGRORGANIC


AGRORGANIC is een onderneming met een ontwikkelings- en educatie functie op het gebied van duurzame landbouw-productiemethoden.

In de transitie naar een organisch, circulair georganiseerd landbouwsysteem is AGRORGANIC actief op het gebied van:


  • Agrarische bedrijfsontwikkeling in binnen-en buitenland
  • Primaire productie in land-en tuinbouw
  • Duurzaam, organisch Bodembeheer en teeltbegeleiding
  • Business to business in organische productie
  • Educatie op het gebied van voedselproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken


Projecten van AGRORGANIC hebben als doel bevordering van duurzame, organische productiemethoden in land-en tuinbouw. Zaken als bodemverbetering, teeltbegeleiding en productafzet alsmede educatie en diplomatie kunnen leiden tot dit doel en behoren tot de werkzaamheden van AGRORGANIC.

AGRORGANIC werkt op diverse projecten in een internationaal samenwerkingsverband met onafhankelijke ondernemers/partners. 


Op deze web-site vindt u een uiteenzetting van mijn visie ten aanzien van duurzame, organische landbouwproductie versus conventionele landbouw- productiesystemen. 

U leest ook een en ander over mijn werkzaamheden die ontstaan zijn vanuit deze visie, en tenslotte houd ik u graag op de hoogte van de voortgang van de projecten waar AGRORGANIC bij betrokken is. 


Wanneer u, naar aanleiding van het lezen van deze website, geïnteresseerd bent geraakt en contact op wilt nemen met AGRORGANIC, dan kan dat via het contactformulier. Ook kunt u een email sturen naar info@agrorganic.eu, of bellen met +31 (0) 6 200 433 65


Namens AGRORGANIC,  


Dim Boonstoppel 

Eigenaar/Directeur